Korekcije Spy Programa


Posle pogrešne instalacije programa za prisluškivanje telefona ili ako se desi nadogradnja Android sistema na target telefonu, može da se desi da se neke funkcije ne rade.

 

1) Pristupačnost

 

Na target telefonu idite na Podešavanja, pa Pristupačnost pa, pa Installed services kliknite na System Settings, uključite i kliknite ok.

(Kod nekih modela telefona je Podešavanja, pa Pristupačnost pa kliknite na System Settings, uključite i kliknite ok).

 

 

2) Admin uredjaja

 

Na target telefonu idite na Podešavanja, pa Zaključan ekran i zaštita (na nekim telefonima Zaštita), pa Druga bezbedonosna podešavanja pa Administratori uredjaja (Aplikacije administratori uredjaja).

Tu čekirajte da System Settings bude administrator.

 
3) Dozvole za aplikaciju

 

Na target telefonu idite na Podešavanja pa Aplikacije pa pronadjite aplikaciju System Settings i kliknite na nju.

Pri dnu će pisati Dozvole. Kliknite tu pa onda omogućite sve dozvole.

 

 

4) Pristup obaveštenjima

 

Na target telefonu idite u Podešavanja, pa Aplikacije, pa u gornjem desnom uglu kliknite na 3 tačkice pa izaberite Poseban pristup, pa kliknite na Pristup obaveštenjima, pa uključite za System Settings.


5) Snimanje Ekrana

 

Target telefon mora da bude kod vas.

Kad se ulogujete na panel idite na Lociranje uredjaja pa kliknite na plavu ikonicu Enable Screen. Na target telefonu može da izadje obaveštenje i kliknite ok.

Ovo morate da uradite dok je telefon online.