Korekcije Spy programa


Posle pogrešne instalacije programa za prisluškivanje telefona ili ako se desi nadogradnja Android sistema na target telefonu, može da se desi da se neke funkcije ne rade.

 

1) Rutovanje

Kad se ulogujete na kontrolnu tablu izaberite iz menija Lociranje uredjaja pa kliknite na zelenu ikonicu Grant Root Access kao što je prikazano na slici. To morate da uradite dok je telefon online.

 

Posle toga se izlogujte i ulogujte ponovo na panel i trebalo bi da piše Rooted Without Permission.

 

 

2) Admin uredjaja

Na target telefonu idite na Podešavanja, pa Zaključan ekran i zaštita (na nekim telefonima Zaštita), pa Druga bezbedonosna podešavanja pa Administratori uredjaja (Aplikacije administratori uredjaja). Tu čekirajte da System Settings bude administrator.

 

 

3) Pristupačnost

Na target telefonu idite na Podešavanja, pa Pristupačnost pa kliknite na System Settings, uključite i kliknite ok.

 

 

4) Dozvole za aplikaciju

Na target telefonu idite na Podešavanja pa Aplikacije pa pronadjite aplikaciju System Settings i kliknite na nju. Pri dnu će pisati Dozvole, kliknite na to i omogućite sve dozvole.

 

 

5) Snimanje Ekrana

Target telefon mora da bude kod Vas. Kad se ulogujete na panel idite na Lociranje uredjaja pa kliknite na plavu ikonicu Enable Screen. Na target telefonu može da izadje obaveštenje i kliknite ok. Ovo morate da uradite dok je telefon online.