GPS Praćenje Mobilnog Telefona


GPS (Global Positioning System) je sistem koji se sastoji od 24 satelita u orbiti Zemlje uz pomoć kojih različiti uredjaji mogu da utvrde njihovu tačnu lokaciju.

Svaki noviji Android mobilni telefon ima u sebi ugradjen GPS prijemnik. Uz pomoć njega se može odrediti lokacija telefona na mapi.

Da bi se pratila lokacija, na target telefonu mora biti uključena usluga lokacije.

 

Kako se uključuje usluga lokacije


Da bi se uključila usluga lokacije, jednostavno povucite ekran telefona od vrha ka dole.

Kliknite na ikonicu koja izgleda kao čioda.


Drugi način je da kliknete na Podešavanja pa Veze pa Lokacija.

 

Metode lociranja mobilnog telefona


Postoje 3 metoda lociranja na mobilnom telefonu:

  • Izuzetna tačnost
  • Ušteda baterije
  • Samo telefon


Izuzetna tačnost je najprecizniji način lociranja, jer koristi GPS satelite, tornjeve mobilne mreže i WiFi za odredjivanje lokacije, ali i troši najviše baterije.

Ušteda baterije ne koristi GPS već samo tornjeve mobilne mreže i WiFi za lociranje. Dosta je precizan.

Ovaj način preporučujemo jer se ne vidi na ekranu target telefona.

Samo telefon koristi samo GPS satelite za utvrdjivanje lokacije telefona, može da bude neprecizan.

 

Odaberite da target telefon koristi metod WiFi i mreže (bez GPS) kao metod lokacije jer se tad ne pojavljuje ikonica na ekranu target telefona kada pristupate lokaciji.

 

Praćenje lokacije mobilnog telefona


Kada želite da znate gde se nalazi mobilni telefon, izaberite iz menija Pristup uživo pa kliknite na žutu ikonicu Trenutacna lokacija.

Na target telefonu na vrhu ekrana može da se pojavi mala ikonica u obliku čiode.

lokacija telefona na panelu

 

Koliko je precizna lokacija?

 

Program koristi uslugu lokacije iz sistema target telefona koja se solanja na GPS satelite, ponekad ako se nije dobra sinhronizacija može da dodje do greške u prikazivanju lokacije.

 

Ako posle instalacije programa postupite po ovom uputstvu https://myspy.rs/android10/ moćićete kod većine telefona da daljinski preko panela uključite i isključite lokaciju tako što odete na Lociranje uredjaja pa kliknete na ikonicu Start Gps.