Uslovi korišćenja


MySpy softverska usluga je dizajnirana za roditeljski nadzor svoje maloletne dece na pametnom telefonu ili drugom uređaju ako ga posedujete ili imate odgovarajući pristanak za praćenje.

 

Kršenje nadležnosti zakona je instalirati softver za nadzor, na mobilni telefon ili drugi uređaj za koji nemate pravo praćenja.

 

Zakon nalaže od vas da obavestite korisnika / vlasnike uređaja da ih pratite.

 

Povreda ovog uslova može rezultirati ozbiljnim novčanim i sudskim prekršajem.

 

Trebali bi konsultovati svog pravnog savetnika u odnosu na zakonitost korišćenja Softvera na način na koji ga nameravate koristiti pre preuzimanja, instaliranja i korišćenja istog.

 

Morate preuzeti potpunu odgovornost i biti pravno posavetovani da radite zakonski ispravno.

 

MySpy ne može biti odgovoran ni u jednom slučaju ako korisnik odluči da prati uređaj korisnika za koji nema pravo nadzora, niti MySpy može pružiti bilo kakav pravni savet u vezi s korišćenjem ovog softvera!