Prisluškivanje Vibera


Nekada se desi posle instalacije spy programa za praćenje mobilnog da Vam ne stižu poruke sa Vibera i drugih društvenih mreža.

 

Samo pratite ovo kratko uputstvo kako da namestite da fukncioniše prisluškivanje Vibera.

 

! VAŽNO ! Proverite na target telefonu u Setingsu/Podešavanjima u zavisnosti koji je model telefona u pitanju, obično je ta opcija u folderu Accessibility/Pristupačnost pa onda Services i vidite da li je System settings na ON !!!

Ukoliko je na OFF upalite da bude na ON (ova opcija se pojavljuje tek posle instalacije programa!!!).

 

Od toga Vam zavisi da li će prisluškivanje aplikacija Viber i Facebook raditi.

 

Da bi se opcija Viber, Facebook, WhatsApp, Skype i e-mail aktivirala, posle logovanja na panel, na panelu levo u meniju pronađite opciju Lociranje uređaja.

 

Kliknite na Lociranje uređaja i predzadnja ikonica desno ( Grant Root Access ) kliknite na nju.

 

 

Kada se pojavi pitanje, da li telefon imate u ruci  ( Do you have the phone in your hand? ) potvrdite sa OK.

(Na target telefonu se ništa neće videti)

 

Izlogujte se sa panela i posle se ponovo logujte.

 

Proverite da li poruke sa Vibera i ostalih gore navedenih stavki sada rade.

 

Poruke sa Vibera, Facebooka, WhatsAppa, Skype, e-maila će se pojaviti ali samo nove, od trenutka instalacije programa, ne možete imati uvid u stare poruke koje su stizale pre nego što ste instalirali program!

 

Takodje, na target telefonu u podešavanjima za Viber aplikaciju pod Obaveštenja treba da je uključeno Prikaži pregled poruke.