Razgovori


Ponekad se dešava posle instalacije programa za praćenje mobilnog telefona kada probate da preslušate snimljene razgovore na panelu da

 

  • Ne čuje se jedan sagovornik
  • Ne postoji link za puštanje

 

To znači da je potrebno ručno podesiti kodeke za snimanje. Kodeci se ne podešavaju na target telefonu već na Vašem korisničkom panelu.

 

Ulogujte se na panel i u gornjem desnom uglu kliknite na Settings i otvoriće Vam se podešavanja za target telefon.

 

 

Negde pri sredini videćete da piše Call Recording Codec, Call Recording Source i Call Recording Delay.

Promenom tih parametara dobićete pravilno snimanje razgovora.

 

 

Izaberite neki drugi od ponudjenih Call Recording Source (Auto, Default, MIC, Voice Uplink, Voice Downlink, Voice Call, Cam Coder, Voice Recognition ili Voice Comm).

Svaki put kad promenite podešavanja kliknite na dnu ekrana na Save. 

 

Promena ne utiče na prethodne pozive već samo na one koji se posle obave. Sačekajte da se obavi naredni poziv i proverite da li radi.

Ako niste dobili željeni rezultat onda izaberite sledeću opciju.

 

Ako ni posle probe svih ponudjenih opcija ne čujete razgovor, promenite Call Recording Delay i onda opet isprobajte sve ponudjene Call Recording Source.